Τελευταια Νεα

22ΟΚΤ
2020
Πίνακας Κατάταξης Προσληπτέων για την "ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ"...
14ΟΚΤ
2020
Ανακοινώνουμε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο μηνών, συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων, για την αντιμετώπιση αυξημένων αναγκών....
17ΝΟΕ
2020
Ζωγραφιές παιδιών του δημοτικού με θέμα τα Χριστούγεννα. Στείλτε μας την ζωγραφιά του δικού σας παιδιού μέχρι τις 30-11-2020 στο email info@desroda.gr...