Η επικοινωνία για διαθεσιμότητα κλπ, θα γίνεται ΜΟΝΟ εγγράφως από την ενδιαφερόμενη εταιρία.

email επικοινωνίας: protokolo@desroda.gr 
υπόψη Προέδρου Δ.Σ.