Σύντομα διαθέσιμα νέα προϊόντα εισιτηρίων.
Σημασία δεν έχει ο προορισμός αλλά το ΤΑΞΙΔΙ και όλοι εμείς στην ΔΕΣ ΡΟΔΑ υποσχόμαστε ότι θα ΕΙΝΑΙ ΑΞΕΧΑΣΤΟ !!!