Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών «ΡΟΔΑ» 

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ρόδου 

T: +30 22410 22259- 36360 , email. protokolo@desroda.gr 

W: http: www.desroda.gr Αγίου Ιωάννου 54, Ρόδος, 851 32 

Α.Φ.Μ: 997562542 - Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ