Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

 

Ρόδος  29 Απρίλιου 2024

 

 

Π ρ ο ς

Το Επιβατικό Κοινό

 

 

Ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό ότι το

Μεγάλο  Σάββατο 04 Μαϊου 2024

το τελευταίο δρομολόγιο για AEΡΟΔΡΟΜΙΟ θα εκτελεστεί στις 22:00

  Παρακαλείται το επιβατικό κοινό να δείξει κατανόηση.

 

Ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο

 

Καλή  Ανάσταση

και

Καλό    Πάσχα