ΑΠΟ ΡΟΔΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΡΟΔΟ

ΟΛΟΚΛΗΡΟ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ - ΜΑΘΗΤΙΚΟ
ΕΠΙΒΑΡΥΜΕΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ
ΕΠΙΒΑΡΥΜΕΝΟ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ - ΜΑΘΗΤΙΚΟ
ΑΣΤΙΚΟ 1.20 € 0.60 € 1.50 € 1.00 €
ΚΡΗΤΙΚΑ 1.20 € 0.60 € 1.50 € 1.00 €
ΑΣΓΟΥΡΟΥ 1.20 € 0.60 € 1.50 € 1.00 €
ΦΥΤΩΡΙΟ 1.80 € 0.90 € 2.00 € 1.00 €
EDEN ROC 1.80 € 0.90 € 2.00 € 1.00 €
SUNWING 1.80 € 0.90 € 2.00 € 1.00 €
AMILIA (EX PARADISE) 2.50 € 1.30 € 2.50 € 1.30 €
ΠΗΓΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2.50 € 1.30 € 2.50 € 1.30 €
ΦΑΛΗΡΑΚΙ 2.50 € 1.30 € 2.50 € 1.30 €
ΚΟΣΚΙΝΟΥ 2.00 € 1.00 € 2.40 € 1.20 €
ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ 1.80 € 0.90 € 2.50 € 1.50 €
ΙΞΙΑ 1.80 € 0.90 € 2.50 € 1.50 €
ΙΑΛΥΣΟΣ 2.30 € 1.20 € 3.00 € 1.50 €
ΚΡΕΜΑΣΤΗ 2.30 € 1.20 € 3.00 € 1.50 €
ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ 2.30 € 1.20 € 3.50 € 2.00 €
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 2.50 € 1.30 € 3.50 € 2.00 €
ΘΕΟΛΟΓΟΣ 3.00 € 1.50 € 3.50 € 2.00 €
ΣΟΡΩΝΗ 3.00 € 1.50 € 3.50 € 2.00 €
ΦΑΝΕΣ 3.00 € 1.50 € 3.50 € 2.00 €
ΚΑΛΑΒΑΡΔΑ 3.00 € 1.50 € 3.50 € 2.00 €
ΣΑΛΑΚΟΣ 4.30 € 2.20 € 5.00 € 2.50 €
ΑΠΟΛΛΩΝΑ 4.30 € 2.20 € 5.00 € 2.50 €
ΕΜΠΩΝΑ (ΜΕΣΩ ΣΑΛΑΚΟΥ) 5.00 € 2.50 € 6.00 € 3.00 €
ΕΜΠΩΝΑ (ΜΕΣΩ ΚΑΜΕΙΡΟΥ) 5.00 € 2.50 € 6.00 € 3.00 €
ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΣ 5.00 € 2.50 € 6.00 € 3.00 €
ΣΙΑΝΝΑ 5.00 € 2.50 € 6.00 € 3.00 €
ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ 5.00 € 2.50 € 6.00 € 3.00 €
ΔΙΜΥΛΙΑ 4.30 € 2.20 € 5.00 € 2.50 €
ΕΛΕΟΥΣΑ 4.30 € 2.20 € 5.00 € 2.50 €
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 4.30 € 2.20 € 5.00 € 2.50 €
ΜΑΝΔΡΙΚΟ 4.30 € 2.20 € 5.00 € 2.50 €
ΚΑΜΕΙΡΟΣ ΣΚΑΛΑ 5.00 € 2.50 € 6.00 € 3.00 €
ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 5.20 € 2.60 € 6.00 € 3.00 €
ΚΡΗΤΗΝΙΑ 5.00 € 2.50 € 6.00 € 3.00 €
ΠΑΣΤΙΔΑ – ΜΑΡΙΤΣΑ 2.30 € 1.20 € 3.00 € 1.50 €
ΔΑΜΑΤΡΙΑ 3.00 € 1.50 € 3.50 € 2.00 €
ΦΙΛΕΡΗΜΟΣ 4.30 € 2.20 € 4.50 € 2.50 €
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ (ΑΠΟ ΜΑΙΟ ΕΩΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ) 5.20 € 2.60 € 6.00 € 3.00 €