Γενικές Πληροφορίες


Οι κάρτες και τα εισιτήρια μπορούν να εκδοθούν στα εξής σημεία:

 

Προσωποποιημένη Κάρτα στα εκδοτήρια στην Νέα Αγορά ΜΑΝΔΡΑΚΙ

 

Εισιτήρια σε διάφορα επιλεγμένα σημεία σε όλη τη Ρόδο.

 

Οι κάρτες είναι διαθέσιμες στα παραπάνω οριζόμενα σημεία διάθεσης. Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για κάρτα που ο καταναλωτής προμηθεύτηκε από οποιοδήποτε άλλο σημείο.

 

Αν χρησιμοποιείτε την Προσωποποιημένη θα πρέπει να είναι φορτισμένη με προϊόν κομίστρου κατηγορίας εισιτηρίων ή χρονικών κομίστρων μεγάλης διάρκειας (30 ημερών, 90 ημερών, 180 ημερών, 365 ημερών), κανονικής ή μειωμένης τιμής το οποίο θα είναι διαθέσιμο για το σύνολο της διαδρομής που πραγματοποιείτε, ή να έχει επαρκές υπόλοιπο χρηματικής αξίας για το σύνολο της διαδρομής ή για το τμήμα εκείνο που δεν καλύπτεται από το προϊόν μεγάλης διάρκειας. Αν η κάρτα σας είναι ανώνυμη, τότε μπορείτε να την φορτίσετε με όλους τους τύπους εισιτηρίων Η ανώνυμη κάρτα δεν δέχεται προϊόντα κομίστρου μειωμένης τιμής.

Αν η ανώνυμη κάρτα σας έχει φορτισμένο υπόλοιπο εισιτηρίων κανονικής τιμής, μπορείτε να την δανείσετε σε κάποιον άλλον. Το άτομο αυτό θα πρέπει να φέρει μαζί του την κάρτα όταν πραγματοποιεί κάποια διαδρομή.

Αν η κάρτα είναι καταχωρισμένη στο όνομα σας (προσωποποιημένη), θα παραμείνει στο όνομα σας και θα μπορούμε να συναλλασσόμαστε μόνο μαζί σας.

Δεν θα αποδεχθούμε καμία ευθύνη για απώλειες που ενδεχομένως προκύψουν από τη επιτρεπόμενη μεταβίβαση και μη προσωπική χρήση της προσωποποιημένης κάρτας σας.

Αν έχετε μια προσωποποιημένη κάρτα που ενδεχομένως έχει αποθηκευμένα προϊόντα κομίστρου μειωμένης τιμής, δεν επιτρέπεται να την δανείσετε ή να τη μεταβιβάσετε σε κάποιον άλλο. Αν το κάνετε, διατηρούμε το δικαίωμα να σας αφαιρέσουμε την κάρτα και θα απωλέσετε το δικαίωμά σας για επιστροφή χρημάτων της μη χρησιμοποιημένης αξίας του προϊόντος κομίστρου μεγάλης διάρκειας, του χρηματικού υπολοίπου που τυχόν διαθέτει ή/και της εγγύησης.

Το άτομο που θα χρησιμοποιεί την προσωποποιημένη κάρτα σας μπορεί να υπόκειται σε πρόστιμο ή/και δίωξη, ανάλογα με τις διατάξεις που θα ισχύουν, κατά τη χρήση.


Διατηρούμε το δικαίωμα να απαγορεύσουμε τη χρήση της προσωποποιημένης
κάρτας  σας για την πραγματοποίηση διαδρομών. Διατηρούμε το δικαίωμα να σας αφαιρέσουμε την προσωποποιημένη κάρτα σας αν δεν χρησιμοποιείται με ορθό τρόπο, ή αν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν επιτρέπεται από τους Όρους Μεταφοράς και ενδέχεται να μην σας την επιστρέψουμε άσχετα με το αν η μη ορθή χρήση πραγματοποιήθηκε από τον καταχωρισμένο χρήστη της κάρτας.

Όλες οι προσωποποιημένες κάρτες παραμένουν ιδιοκτησία της ΔΕΣ ΡΟΔΑ και δεν θα πρέπει εσκεμμένα να καταστρέφονται, τροποποιούνται αλλοιώνονται ή παραβιάζονται καθ οιονδήποτε τρόπο.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε, να απενεργοποιήσουμε ή να ακυρώσουμε οποιαδήποτε κάρτα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, ακυρώσουμε την κάρτα σας χωρίς να σας ενημερώσουμε, θα πρέπει να ειδοποιήσετε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της ΔΕΣ ΡΟΔΑ ώστε να διαπιστώσετε τον λόγο ακύρωσης και να ενημερωθείτε για τις επόμενες ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβείτε.
Προσωποποιημένες
κάρτες.
Αν κάποιο από τα προσωπικά σας στοιχεία αλλάξει αφού έχετε καταχωρίσει την
κάρτα  σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της ΔΕΣ ΡΟΔΑ και να ενημερώσετε τα στοιχεία σας.

 

Ανώνυμες κάρτες
Οι ανώνυμες κάρτες
κάρτες δεν καταχωρούνται. Δεν μπορούμε να σας παρέχουμε οποιαδήποτε πληροφορία που σχετίζεται με ανώνυμη κάρτα σας επειδή δεν φέρει τα στοιχεία του κατόχου της.


Υποχρέωση επίδειξης της
κάρτας.
Θα πρέπει να είστε έτοιμοι να επιδείξετε την
κάρτα σας (και αποδεικτικό ταυτοποίησης όπου χρειάζεται) κατά τη διάρκεια κάθε διαδρομής εάν αυτό σας ζητηθεί. Θα πρέπει να επιτρέψετε σε μέλος του προσωπικού της ΔΕΣ ΡΟΔΑ ή άλλο αρμόδιο όργανο δημόσιας αρχής να την εξετάσει, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδρομής σας, εάν αυτό σας ζητηθεί.

Τυχόν άρνησή σας μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή προστίμου ή και δίωξης.


Όταν χρησιμοποιείτε τα μέσα σταθερής τροχιάς ή τις οδικές συγκοινωνίες θα πρέπει να περάσετε την κάρτα σας σε απόσταση λίγων εκατοστών από τον οπτικό αναγνώστη του έξυπνου ακυρωτικού μηχανήματος, τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος της διαδρομής.

 

Αν το προϊόν κομίστρου μεγάλης διάρκειας που υπάρχει στην κάρτα είναι διαθέσιμο και έγκυρο κατά τη στιγμή της διαδρομής σας, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ακόμα και αν το έξυπνο ακυρωτικό μηχάνημα δεν λειτουργεί. Εναλλακτικά, μπορεί να σας ζητηθεί να επιδείξετε την κάρτα σας (και αποδεικτικό ταυτοποίησης όπου χρειάζεται).

Αν έχετε μια Κάρτα Απεριορίστων Διαδρομών στην ATH.ENA Card σας η οποία καλύπτει μόνο την έναρξη ή το τέλος της διαδρομής ή μόνο ένα ενδιάμεσο τμήμα αυτής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χρηματικό υπόλοιπο στην κάρτα σας για το τμήμα αυτό (ή τα τμήματα αυτά) της διαδρομής σας που δεν καλύπτεται (καλύπτονται) από την Κάρτα Απεριορίστων Διαδρομών, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμο χρηματικό υπόλοιπο στην κάρτα σας. Θα πρέπει να έχετε μια έγκυρη Κάρτα Απεριορίστων Διαδρομών ή/και να κάνετε χρήση του χρηματικού υπολοίπου της κάρτας σας για την διαδρομή που πραγματοποιείτε. Εναλλακτικά, θα μπορείτε όσο βρίσκεται σε ισχύ το χάρτινο εισιτήριο να αγοράσετε τέτοιο προϊόν για το τμήμα εκείνο της διαδρομής που δεν καλύπτεται από την κάρτα σας απεριορίστων διαδρομών.

Μόνο ένα άτομο τη φορά μπορεί να πραγματοποιεί διαδρομή χρησιμοποιώντας το χρηματικό υπόλοιπο της κάρτας. Θα πρέπει να φέρετε μαζί σας την κάρτα κάθε φορά που πραγματοποιείτε κάποια διαδρομή.

5.6.3 Για να δείτε τις τιμές των εισιτηρίων πριν πραγματοποιήσετε κάποια διαδρομή, επισκεφθείτε www.desroda.gr  

 

Αν πραγματοποιείτε τη διαδρομή χωρίς την ορθή επικύρωση ή χωρίς επικύρωση της κάρτας σας ή χάρτινο εισιτήριο μπορεί να σας επιβληθεί πρόστιμο ή/και να σας ασκηθεί δίωξη. Ισχύουν ειδικές διατάξεις για τους συνοδούς αναπηρικών αμαξιδίων. Αν το έξυπνο ακυρωτικό μηχάνημα του Λεωφορείου, δεν λειτουργεί, θα πρέπει να επιδείξετε την κάρτα σας στον οδηγό του οχήματος.


Τα Επικυρωτικά Μηχανήματα στα Λεωφορεία,
Όταν περάσετε την κάρτα σας σε απόσταση λίγων εκατοστών από τον οπτικό αναγνώστη του έξυπνου ακυρωτικού μηχανήματος, του οποίου η θέση σηματοδοτείται με 4 καμπύλες γραμμές:

 

ένα πράσινο φως, συνοδευόμενο από έναν βόμβο σημαίνει ότι η κάρτα σας έγινε αποδεκτή για την πραγματοποίηση της διαδρομής.

ένα κόκκινο φως συνοδευόμενο από δύο βόμβους σημαίνει ότι η ATH.ENA Card σας απορρίφθηκε.

 

Δεν θα πρέπει να συνεχίσετε μέχρι η κάρτα σας να γίνει αποδεκτή για τη διαδρομή ή να πληρώσετε ξεχωριστά για το κόμιστρο αυτής.

.

Από καιρού εις καιρόν μπορεί να εκδοθούν διαφορετικά σχέδια καρτών ATH.ENA TICKET με την ίδια διαθεσιμότητα και διάρκεια.
Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
,
Αν έχετε καταχωρίσει
η έχετε δημιουργήσει έναν ηλεκτρονικό λογαριασμό αποδέχεστε την διατήρηση από μέρους μας των προσωπικών σας στοιχειών και την χρήση αυτών όπως περιγράφεται παρακάτω.


Διατήρηση των προσωπικών στοιχείων των διαδρομών
Το σύστημα έκδοσης εισιτηρίων της
ΔΕΣ ΡΟΔΑ διατηρεί τα στοιχεία των διαδρομών που πραγματοποιήσατε με τη χρήση της κάρτας σας.


Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία
Σε συγκεκριμένες περιστάσεις,
η ΔΕΣ ΡΟΔΑ, μπορεί επίσης να μοιράζεται τα προσωπικά σας στοιχεία με την αστυνομία και άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου για σκοπούς πρόληψης ή ανίχνευσης εγκλήματος.

 

Η ΔΕΣ ΡΟΔΑ θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που παρέχετε για να πραγματοποιήσει έλεγχο έγκρισης με τον εκδότη της κάρτας σας και δεν θα τα χρησιμοποιήσει ή διατηρήσει για κανέναν άλλο σκοπό.

Τα προσωπικά σας στοιχεία θα προστατεύονται κατάλληλα και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου περί Προστασίας του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Ν. 2472/1997) και τις υποδείξεις της ΑΠΔΠΧ.

Ενδέχεται να σας ζητηθεί να δώσετε το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνσή σας για διαχειριστικούς λόγους. Σημειώστε ότι η ανώνυμη
κάρτα επειδή δεν φέρει τα στοιχεία του κατόχου της, δεν αντικαθίσταται.


Αν η προσωποποιημένη
κάρτα σας δεν λειτουργεί όταν την πλησιάσετε σε έναν επικυρωτικό μηχανισμό, ενδέχεται να είναι ελαττωματική. Αν δεν υπάρχουν ορατές φθορές όπως γρατzουνιές, ρωγμές ή κυρτώσεις μεταβείτε σε ένα από τα Σημεία Έκδοσης Προσωποποιημένης κάρτας για να σας την αντικαταστήσουν δωρεάν. Θα πρέπει να παραδώσετε την ελαττωματική κάρτα ώστε να επιβεβαιωθεί το ελάττωμα αυτής.

Μπορείτε να δηλώσετε την απώλεια, κλοπή ή καταστροφή της προσωποποιημένης σας κάρτας σας, στην ΔΕΣ ΡΟΔΑ Μόλις το κάνετε, θα σας την αντικαταστήσουμε. Θα χρειαστεί να καταβάλετε διαχειριστικά έξοδα για την αντικατάστασή της.

Αν η ανώνυμη κάρτα σας χαθεί ή κλαπεί, δεν θα σας εκδώσουμε αντίγραφο αυτής ούτε θα σας επιστρέψουμε το υπόλοιπο που είχε φορτισμένο κατά τη στιγμή της απώλειας/κλοπής, ούτε και θα σας επιστρέψουμε το αντίτιμο τυχόν κομίστρων που πληρώθηκαν μετά την απώλεια/κλοπή.

 

Περιορισμός ευθύνης – Δήλωση αποποίησης
Εάν έχετε στην κατοχή σας κάρτες
προσωποποιημένες μην δημοσιεύετε φωτογραφίες που εμφανίζονται τα προσωπικά στοιχεία και τα στοιχεία της κάρτας σας και να μην προβαίνετε σε σχετικές αναρτήσεις στο διαδίκτυο.